პირველი სპეციალიზირებული ცენტრი, რომელმაც რევოლუცია მოახდინა ბავშვთა ცერებრული დამბლის რეაბილიტაციაში

← Powrót do witryny „პირველი სპეციალიზირებული ცენტრი, რომელმაც რევოლუცია მოახდინა ბავშვთა ცერებრული დამბლის რეაბილიტაციაში”